คุณภาพอากาศล่าสุด
เขตอำเภอเมือง
ประเภทตรวจวัด ค่าอากาศที่วัดได้
     PM10   52
     AQI   43
 ผลตรวจวัดในวันที่ 21-02-2562

เขตอำเภอแม่สาย
ประเภทตรวจวัด ค่าอากาศที่วัดได้
     PM10   60
     AQI   67
 ผลตรวจวัดในวันที่ 21-02-2562
ผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่าน :
ติดต่อประสานงาน
an image
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Phone: (053) 711300 ต่อ 1818
Fax: -
สถิติผู้เข้าบริการทั้งหมด(ครั้ง)
4511