โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0-5391-0600, 0-5371-1009 โทรสาร 0-5371-3044