ข่าวสาร เชียงรายเวชสาร

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิพม์เชียงรายเวชสาร

16/01/2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์วารสาร

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)

15/06/2560

เชียงรายเวชสาร ผ่านการรับรองคุณภาพ ของTCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI