ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปาเป้า ของชมรมปาเป้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
[ ตอบ 3 ] [ อ่าน 524 ]

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปาเป้า ของชมรมปาเป้าโรงพยาบาลเชียงรายฯ
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองเชียงราย (แขวงการทางเชียงรายเดิม)


วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
๑. เพื่อสรรหานักกีฬาปาเป้า เข้าสู่ชมรมกีฬาปาเป้าของโรงพยาบาลเชียงรายฯ
๒. เพื่อเผยแพร่กีฬาปาเป้าให้เป็นที่รู้จักในโรงพยาบาลเชียงรายฯ มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับกระทรวงต่อไป โดยกีฬาปาเป้าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขัน
๔. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย สร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กติกาการแข่งขัน
๑. ประเภทเดี่ยวทั่วไป ชาย - หญิง ใช้เกมส์ 501 ในการแข่งขัน
๒. แข่ง ๒ ใน ๓ เกมส์ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
๓. รอบแรกจับสลากแบ่งสายแข่งแบบพบกันหมด ผู้มีคะแนนอันดับ ๑, ๒ เข้ารอบต่อไป
๔. รอบที่ ๒ และรอบต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจับสลากประกบคู่ตามผังแข่งแบบ Knock Out
๕. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
Lekkung
11-09-2013 08:42
ความเห็นที่ 1
วู้ววว ... ปีที่แล้วก็ลงแข่งขันด้วย ปีนี้เสียดายติดเวรวันนั้นพอดี เสียดายไม่ได้ไปแข่งขันด้วยจัง
Phaksaran
11-09-2013 09:18
ความเห็นที่ 2
***หมายเหตุ** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
jadedt23
11-09-2013 12:00
ความเห็นที่ 3
***หมายเหตุ*** ทางชมรมปาเป้าโรงพยาบาลเชียงรายฯ มีอุปกรณ์การแข่งขันให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันยืมเพื่อในการแข่งขัน***
jadedt23
12-09-2013 13:36