กลุ่มงาน - ศัลยกรรม


  คลินิก การให้บริการ ชื่อแพทย์ผู้ให้บริการ วัน-เวลาให้บริการ ข้อปฏิบัติก่อนพบแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
1 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
(ย้ายไปตรวจที่ตึกเหลือง ศาลากลางหลังเก่า) 
ตรวจ,รักษาและผ่าตัด  นพ.เสกสรร
นพ.กฤษณะ , นพ.สุทัศน์
นพ.เสกสรร
รับเฉพาะคนไข้ฉุกเฉิน
นพ.สุทัศน์ , นพ.กฤษณะ 
วันจันทร์ 09.00 - 15.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 15.00 น.
วันพุธ 09.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี - งดให้บริการ
วันศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
 
 
2 ศัลยกรรมระบบประสาท  ตรวจ,รักษาและผ่าตัด  นพ.อุปพัทธิ์
นพ.วุฒิพงษ์
นพ.พงศกร
 
วันจันทร์ 09.00 - 12.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 12.00 น.
วันพุธ 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี - งดให้บริการ
วันศุกร์ - งดให้บริการ 
 
3 ศัลยกรรมทั่วไป  ตรวจ,รักษาและผ่าตัด  นพ.ศุภโชค , นพ.วัชระ
นพ.พิชัย , พญ.นับดาว
นพ.พรชัย , นพ.สาธิต
นพ.อิทธิพงษ์ , พญ.ปทุมทิพย์
ศัลยแพทย์เวียนกันตรวจ  
วันจันทร์ 09.00 - 15.00 น.
วันอังคาร 09.00 - 15.00 น.
วันพุธ 09.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น.
วันศุกร์ 09.00 - 15.00 น. 
 
4 ศัลยกรรมโรคทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด  ตรวจ,รักษา และนัดผ่าตัด  นพ.ชนาวิทย์
พญ.ขวัญใจ 
วันอังคาร 09.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น. 
 
5 ศัลยกรรมเด็ก  ตรวจ,รักษาและผ่าตัด  นพ.สุรพล
พญ.อารดา
 
วันจันทร์ 09.00 - 15.00 น.
วันพุธ 09.00 - 15.00 น. 
 
6 ศัลยกรรมตกแต่ง  ตรวจ,รักษาและนัดผ่าตัด  นพ.เวทิน  วันพฤหัสบดี 09.00-10.00 น.