เริ่มลงทะเบียนประชุม และลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ วันที่ 16 กันยายน 2556 - 15 ธันวาคม 2556 ค่าลงทะเบียน 500 บาท                                                                                                      กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องสมบูรณ์                                                                                                      กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับรพ เชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งผลงานร่วมนำเสนอ โดยผู้เสนอผลงานสามารถส่งบทคัดย่อผ่านทาง website นี้เท่านั้นและสามารถเข้ามาแก้ไขได้ด้วยตนเองจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556

.


icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon


ผลงานวิชาการ นวัตกรรม   งานวิจัย